Εκδόσεις

0 σχόλια
1. 
1ο  Θεματικό Τεύχος, εκδ.2011 ( από την Ημερίδα ανάδειξης του έργου των φιλολόγων, Ιούνιος 2009):

https://drive.google.com/file/d/1LSSZUeTPsyYDhl_THqiztW4ai-apq-AP/view?usp=sharing


2.

2ο Θεματικό Τεύχος, εκδ.2014 (από την ημερίδα "Με λογισμό και μ' όνειρο οι φιλόλογοι δημιουργούν και επικοινωνούν", Ιούνιος 2012):

https://drive.google.com/file/d/1rf3Wa0PIPvj-TZ3jh1Ge0XqZKM_SbqOn/view?usp=sharing


3.

3ο Θεματικό Τεύχος, εκδ.2015(από τις Ημερίδες "Εν φαντασία και Λόγω οι φιλόλογοι δημιουργούν και επικοινωνούν" του Ιουνίου του 2013 και του Ιουνίου του 2014):

http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis-sxol-sumboulon/182-uliko-sumboulwn/1156-enfantasiakailogo


και στο site του Συνδέσμου


https://drive.google.com/file/d/1WgGfdTxy-Zorow1H4XxvfzQiDGXemjrN/view?usp=sharing


4.

4ο Θεματικό Τεύχος, εκδ.2017 (από τη Διημερίδα "Τα Φιλολογικά Μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" του Ιουνίου 2016):

https://drive.google.com/file/d/16GFGT8gDEu8-3fIorHJVkeKAXY0BveaT/view?usp=sharing


5.Απολογισμός δράσεων 2014:

https://drive.google.com/file/d/14VxVTryAQB_eN8iWGgbI4Fwi6By2eTkI/view?usp=sharing


6.
Απολογισμός δράσεων 2017:

https://drive.google.com/file/d/1bdwK7VVRj_AfgDEOW1GIdehDz6009oZD/view?usp=sharing


7.
Εκπαιδευτικό υλικό "Ο Αριστοτέλης πάει σχολείο" εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π. και το ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

http://aristotelis.dipeserron.gr/

8.
Απολογισμός δράσεων 2018
https://drive.google.com/file/d/1GNGfo-RO3Tspt70zITX-Hcl03j3NbmOy/view?usp=sharing

9.
ΣΙΡΙΣ, τόμος 3ος, 1992 (α' μέρος)
https://drive.google.com/file/d/1eqgS4Y1_yUI8-WNBG0tB4cGN1lrKXWaA/view?usp=sharing

(β' μέρος)
https://drive.google.com/file/d/12P_mQwOxNVXReiF3wX6Z3hhnyu99zl07/view?usp=sharing

 

ΣΙΡΙΣ Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template