ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ : «Μικρασία: από την εποποιία στην καταστροφή»


Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2009-10  πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project)με θέμα:«Μικρασία: από την εποποιία στην καταστροφή»
Φάσεις του project:
   Επιλογή του θέματος και προσδιορισμός των ορίων του
·        Κατάτμηση του έργου σε επιμέρους ενότητες
·        Καθορισμός ομάδων - Κατανομή εργασιών
·        Προσδιορισμός:   → στόχων του σχεδίου εργασίας                                
                                  → χρονοδιαγράμματος 
                                  → παραγόμενου προϊόντος
·        Διεξαγωγή έρευνας και δραστηριοτήτων
·        Παρουσίαση υλικού στην τάξη και αξιολόγηση
·        Σύνθεση εργασιών των ομάδων
·        Παρουσίαση –Διάχυση των αποτελεσμάτων:
            →Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης στο σχολείο και την τοπική κοινωνία
            →Παραγωγή DVD
Στόχοι
 •  Γνωστικοί  - Επιμέρους ενότητες:  
      1. Από την εποποιία στην καταστροφή                                                   
    4.1. Ο δρόμος της προσφυγιάς
    4.2. Πληθυσμός και τόποι εγκατάστασης                        
         4. 4 Η μαγειρική
         4. 5.Χορός και τραγούδι 
         4.6  Η γλώσσα
·        Εφαρμογή μαθητοκεντρικής μάθησης και ομαδοσυνεργατικής μεθόδου
·        Ενεργητική προσέγγιση της γνώσης
·        Εξοικείωση με τις μεθόδους της Ιστορίας
·        Χρήση ποικίλων τρόπων σκέψης και επικοινωνίας
·        Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού
·        Βελτίωση κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, αισθητικής

 Μεθοδολογία – ΄Ερευνα - Μελέτη 
              Μεθοδολογία  
 Αποτίμηση
Εμείς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχ. έτους 2009-10, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή μας στο παραπάνω διαθεματικό σχέδιο εργασίας. Μάθαμε, συμμετείχαμε, δημιουργήσαμε, συνθέσαμε, παρουσιάσαμε. Δουλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις, προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με πνεύμα ομαδικότητας και αλληλοσεβασμού, θελήσαμε το αποτέλεσμα να είναι άξιο των κόπων μας. Γι εμάς ήταν ένας εποικοδομητικός αλλά και απολαυστικός τρόπος να αποχαιρετήσουμε το Γυμνάσιο !!!

 

Ακολουθούν 2 χαρακτηριστικά βίντεο:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΣΙΡΙΣ Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template