Β' ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ  Ν. ΣΕΡΡΩΝ     
Σέρρες 03-02-2011                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 2
Μεραρχίας 13-ΣΕΡΡΕΣ 62123
Τηλ.επικοινωνίας:2321056255                                                
                                      2321024047


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 ΣΕ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Σερρών σε συνέχεια της ανακοίνωσής του σχετικά με την ανάθεση των φιλολογικών μαθημάτων- και ειδικότερα της Ιστορίας - σε εκπαιδευτικούς  άλλων ειδικοτήτων σε Β΄ ανάθεση, κρίνει επιβεβλημένο να γνωστοποιήσει στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 81504/Δ2 /19-7-2011,  η οποία δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1811 τ. Β΄ /11-8-2011, επιτρέπεται, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 7:

 «Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου διδάσκουν κατά προτεραιότητα μαθήματα της βασικής ειδικότητάς τους, σε πρώτη και σε δεύτερη ανάθεση. Όταν διδάσκουν σε δεύτερη ανάθεση μαθήματα άλλου κλάδου ή, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18, άλλης ειδικότητας, μπορεί να καλύψουν μέχρι και 7 διδακτικές ώρες».

Με την απόφαση αυτή θεωρούμε ότι αποκαθίσταται o απαιτούμενος σεβασμός στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και στα δικαιώματα των συναδέλφων φιλολόγων, στοιχείο αναγκαίο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν.Σερρών
Βασιλική Ζέττα
Τάνια Ζουρνατζή
Μαρία Καραθανάση
Θεοδώρα Μπαγανά
Θωμάς Νότας.
Ολυμπία Παχαδίρογλου
Ευαγγελία Σκέμπερη


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΣΙΡΙΣ Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template