Οι θέσεις της ΠΕΦ για τα θέματα των Πανελλαδικών 2015


Άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων
στο μάθημα:
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 

Αξιολόγηση του κειμένου

Το κείμενο που δόθηκε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι διασκευή του κειμένου  «Εμείς και οι αρχαίοι χὠροι  θέασης και ακρόασης» του καθηγητή Β. Λαμπρινουδάκη στον συλλογικό τόμο «Διάζωμα» Κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, εκδόσεις Διάζωμα, 2009.
Η επιλογή του κειμένου είναι επιτυχής, καθώς ανταποκρίνεται στις γνώσεις των μαθητών, και επίκαιρη, λόγω του σημερινού εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Επιπλέον, συμβάλλει στη συνειδητοποίηση, εκ μέρους των μαθητών, της σημασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το θέμα  του εντάσσεται στους Θεματικούς Κύκλους που αποτελούν διδακτέα ύλη του μαθήματος  Έκθεση-Έκφραση της Γ’ Λυκείου. Η διατύπωση του κειμένου είναι σαφής και η δόμησή του ευκρινής. 
Απαντήσεις στα ερωτήματα
Α1. Η δομή του κειμένου καθοδηγεί αποτελεσματικά στη σύνθεση περίληψης.
Β1. Οι ερωτήσεις κατανόησης βοηθούν τους μαθητές/τριες να επισημάνουν τα καίρια σημεία του κειμένου και να το αναγνώσουν  κριτικά, απαντώντας στο Σ ή Λ της πρότασης. Ας σημειωθεί ότι πρώτη φορά δίδεται  αυτή η μορφή ερώτησης στους πανελλαδικά εξεταζόμενους μαθητές (Α=Σ, Β=Λ, Γ=Λ, Δ=Λ, Ε=Σ).
Β2. α. Η παράγραφος αναπτύσσεται  με διαίρεση και παραδείγματα: υποδιαίρεση των μνημείων και επεξηγηματικά παραδείγματα.  
Β2. β. καταρχάς/αρχικά
ταυτόχρονα/συγχρόνως
ωστόσο/άλλωστε  
Β3.α. Ενδεικτικά συνώνυμα:   διαδραματίζεται, αναπτύσσεται
                                      υπολείμματα, απομεινάρια
                                      σκοπός, στόχος
                                      προσπέλαση, πρόσβαση
                                      πλήρης, συνολική
                                     
Β3. β. Ενδεικτικά αντώνυμα:  συμπτυσσόταν, υποβαθμιζόταν
                                                απραξία, αδράνεια
                                                αδιερεύνητων, ανεξερεύνητων
                                                αγνοούμε, διαπορούμε
                                                απόκρυψη, παράβλεψη
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των συγκεκριμένων λέξεων του κειμένου, λόγω της μεταφορικής σημασίας τους, δημιουργεί προβλήματα στην εύρεση κυριολεκτικών συνωνύμων και αντωνύμων.
Β4. α. Η διπλή παύλα εμπεριέχει πρόσθετες, επεξηγηματικές και σημαντικές πληροφορίες.
Β4.β. Το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο διατυπώνεται ο λόγος, στοχεύει στην αντικειμενικότητα και τη  δήλωση γενικώς αποδεκτών απόψεων.

üΓενικά,  οι ασκήσεις ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων. 

Γ1.  Οι υποψήφιοι καλούνται να διατυπώσουν τις σκέψεις τους σε μορφή εκφωνημένου λόγου, δηλ. απαιτείται η δήλωση συγκεκριμένου επικοινωνιακού  πλαισίου. Η ανάπτυξη του θέματος υποστηρίζεται επαρκώς από τις απόψεις του κειμένου. Τα ερωτήματα είναι σαφή, καλύπτουν το εύρος της ζητούμενης ανάπτυξης και ανταποκρίνονται στις γνωστικές και βιωματικές  δυνατότητες των εξεταζομένων.                                                                                                                 Από την ΠΕΦ


 Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 


Οι απαντήσεις βρίσκονται στις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού εγχειριδίου:

Α1. α: σ.141.
       β: σ.40.
       γ: σ. 38.

Α2. α: Σωστό (σ. 155),  β: Σωστό (σ.107), γ: Λάθος (σ.165), δ: Λάθος (σ.146),
ε: Σωστό (σ.36)

Β1.  σ. 27.

Β2.  σ. 73, σ.81.
       
Γ1. σ. 34.

Δ1. σ. 82.

Η απάντηση στο ερώτημα Β2.α. απαιτεί συνολική γνώση της Συνθήκης του Βουκουρεστίου και όχι μόνο των στοιχείων που δίνονται στη σελ. 73 του σχολικού εγχειριδίου (βλ. χάρτη σ. 71). Στο Γ1 ερώτημα, οι μαθητές κατευθύνονται στην απλή αναφορά ιστορικών πληροφοριών («…να αναφερθείτε») και όχι στην ιστορική σκέψη και σύνθεση. Στο Δ1 ερώτημα, οι πηγές δεν συνοδεύονται από επεξηγηματικά στοιχεία, ώστε να ερμηνευτεί η αλλαγή της πολιτικής στάσης (π.χ. ποιος είναι ο Γκρέι και ποια χρονική στιγμή υπαινίσσεται το «τότε» στην πηγή Β).
Γενικότερα, οι πηγές δίνουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενώ η διατύπωση των ερωτημάτων δεν οδηγεί σε ακριβείς και σαφείς απαντήσεις. 

Από την Πανελλήνια  Ένωση Φιλολόγων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

ΣΙΡΙΣ Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template